Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
IQolympiáda na Facebooku
organizátor
Sponzori_2018_1

Výsledky školského kola súťaže: Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií).


Zoznam obsahuje 75% najlepších riešiteľov školského on-line kola. Postupujúci sú vyznačení tučným písmom.
Do regionálneho kola postupuje najlepších 80 detí v každom regióne, spolu 240 detí.
Celkový počet riešiteľov školského kola: 11170.

Kategória:
Stránka: Priezvisko:

Poradie Meno Región Škola Kvantil Kvantil (kraj)
1.Jaroslav B.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov100.00100.00
2.Adam Č.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.9999.93
3.Lukáš S.Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné99.98100.00
4.-6.Branislav B.Základná škola s MŠ, Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice99.96100.00
4.-6.Matúš B.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.9699.87
4.-6.Jakub M.Gymnázium, Varšavská cesta 1 , Žilina99.96100.00
7.Gabriel G.Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice99.95100.00
8.Tibor P.Základná škola s MŠ, Školská 7, Čečejovce99.9499.80
9.-10.Lucia  T.Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov99.9299.95
9.-10.Matej Z.Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto99.92100.00
11.-12.Tomáš H.Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9 , Liptovský Mikuláš99.9199.95
11.-12.Ján P.Základná škola, Mariánska 554/19, Prievidza99.91100.00
13.-15.Matej B.Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto99.8899.92
13.-15.Adam H.Gymnázium, J. Lettricha 2 , Martin99.8899.91
13.-15.Veronika C.Piar.gymn. J.Braneckého, Palackého 4 , Trenčín99.8899.89
16.Natália L.Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto99.8799.84
17.Daniel L.Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné99.8699.90
18.Patrik M.Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné99.8599.84
19.-20.Branislav P.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.8399.70
19.-20.Daniela S.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.8399.70
21.Richard S.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.8299.60
22.-23.Jerguš J.Základná škola, Komenského 23, Bardejov99.8199.79
22.-23.Tamara T.Gymnázium, Golianova 68 , Nitra99.8199.91
24.-28.Lucia D.Základná škola s MŠ, Hradná 342, Liptovský Hrádok99.7899.86
24.-28.Lucia G.Cirk.spojená škola -Gym, Duchnovičova 24 , Humenné99.7899.74
24.-28.Matúš M.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.7899.53
24.-28.Nikola Š.SŠ-Gymnázium, Tilgnerova 14 , Bratislava-Karlova Ves99.7899.77
24.-28.Diana V.Gymnázium F.Š., Bernolákova 9 , Nová Baňa99.78100.00
29.-30.Zuzana K.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.7499.44
29.-30.Matej V.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.7499.44
31.-35.Dominik B.Základná škola, Tajovského 1, Senec99.7199.57
31.-35.Filip D.Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto99.7199.57
31.-35.Viera G.Gymnáz.V.B.Nedožerského, Matice slovenskej 16 , Prievidza99.7199.78
31.-35.Timur K.Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto99.7199.57
31.-35.Lukáš K.1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20 , Bratislava-Ružinov99.7199.57
36.-37.Peter N.Gymnázium M.R.Štefánika, Slnečná 2 , Šamorín99.6899.91
36.-37.Michal V.Základná škola, Ústredie 976, Klokočov99.6899.81
38.Tomáš  G.Základná škola s MŠ, Pionierska 697, Gbely99.6799.82
39.-45.Lukáš H.Základná škola, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov99.6399.66
39.-45.Alžbeta K.Spojená škola, Novohradská 3 , Bratislava-Ružinov99.6399.34
39.-45.Marco K.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.6399.30
39.-45.Filip M.Gymnázium, Hubeného 23 , Bratislava-Rača99.6399.34
39.-45.Szilárd Š.Základná škola s MŠ, Školská 7, Čečejovce99.6399.30
39.-45.Andrej Š.Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica99.6399.91
39.-45.Jakub Š.Základná škola, Komenského 23, Bardejov99.6399.66
46.-50.Matúš J.Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23 , Námestovo99.5899.77
46.-50.Richard S.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.5899.17
46.-50.Michal T.Základná škola, Masarykova 19/A, Košice-Staré Mesto99.5899.17
46.-50.Matej V.Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica99.5899.82
46.-50.Radoslava Ž.Základná škola s MŠ, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry99.5899.58

Informácie:

Prečo nepostupujem do regionálneho kola, keď mám viac bodov, ako postupujúci z inej školy?
- z každej školy môžu postúpiť maximálne 4 najlepší riešitelia školského kola
- porušenie pravidiel (napr, nekorektné vyplnenie testu ...)
Z akých dôvodov mohla byť Vaša registrácia zrušená či vynulovaná?
- zásadné porušenie pravidiel (napr. viacnásobné písanie testu, spolupráca s inou osobou a pod.)
- ste zaregistrovaný u inej školy
- ste zadanou školou označený ako cudzí žiak

Ako sú tvorené regióny
- Región Západ = Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj
- Región Stred = Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj
- Región Východ = Košický a Prešovský kraj

Čo znamená vo výsledkoch kvantil? Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov.

Viac informácií o regionálnych kolách?
- je nutné zúčastniť sa osobne
- viac informácií (miesta, časy) nájdete v sekcii webu Regionálne kolá