Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
Organizátor
IQolympiáda na Facebooku
2019 hlavni sponzori
2019 partneri
2019 zastita

Výsledky školského kola súťaže: Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií).


Zoznam obsahuje 75% najlepších riešiteľov školského on-line kola. Postupujúci sú vyznačení tučným písmom.
Do regionálneho kola postupuje najlepších 80 detí v každom regióne, spolu 240 detí.
.

Kategória:
Stránka: Priezvisko:

Poradie Meno Región Škola Kvantil Kvantil (kraj)
1.Alžbeta K.Spojená škola, Novohradská 3 , Bratislava-Ružinov100.00100.00
2.-4.Ema F.Cirk.ZŠ ako o.z.Spoj.šk, Štefánikova 119, Piešťany99.97100.00
2.-4.Karolína K.Základná škola M.R.Š., Haličská cesta 1191/8, Lučenec99.97100.00
2.-4.Matej S.Základná škola, Komenského 113, Lipany99.97100.00
5.Tomáš H.Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9 , Liptovský Mikuláš99.95100.00
6.-9.Matej B.Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto99.9299.81
6.-9.Daniela D.Gymnázium, Varšavská cesta 1 , Žilina99.9299.95
6.-9.Lívia H.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.92100.00
6.-9.Timur K.Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto99.9299.81
10.Matej Ď.SŠ-Gymnázium, Tilgnerova 14 , Bratislava-Karlova Ves99.8899.62
11.-12.Pavol B.Súkr. základná škola, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota99.8699.88
11.-12.Oliver M.Súkr.ZŠ - nadané deti, Bajkalská 20, Bratislava-Ružinov99.8699.49
13.-14.Barbara M.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.8499.84
13.-14.Richard  V.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.8499.84
15.-16.Peter B.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.8199.68
15.-16.Veronika C.Piar.gymn. J.Braneckého, Palackého 4 , Trenčín99.81100.00
17.-18.Matúš  J.Súkr.ZŠ - nadané deti, Bajkalská 20, Bratislava-Ružinov99.7899.37
17.-18.Rebecca Sofia Š.Gymnázium M.R.Štefanika, Športová 41 , Nové Mesto nad Váhom99.7899.80
19.-20.Timotej M.ZŠ Spoj.šk.sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom99.7699.59
19.-20.Dominik Viliam V.Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5 , Modra99.7699.24
21.-22.Adam M.Základná škola, Tajovského 1, Senec99.7399.11
21.-22.Sophia S.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.7399.57
23.-24.Ondrej L.Gymnázium B.S.T., Haličská cesta 9 , Lučenec99.7199.76
23.-24.Lucia Z.Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves99.7199.46
25.Laura Monika H.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.6999.36
26.-28.Peter B.Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5 , Levice99.66100.00
26.-28.Samuel L.Bilingválne gymnázium, Komenského 215 , Sučany99.6699.90
26.-28.Matej R.Základná škola, Okružná 17, Michalovce99.6699.25
29.-32.Matúš B.Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 , Senec99.6198.86
29.-32.Matúš J.Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23 , Námestovo99.6199.84
29.-32.Daniel O.Základná škola, Komenského 1, Modra99.6198.86
29.-32.Matej Š.Základná škola s MŠ, Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica99.6198.86
33.-36.Tamara B.Základná škola, Lietava 216, Lietava99.5699.79
33.-36.Agáta K.Spojená škola, Novohradská 3 , Bratislava-Ružinov99.5698.60
33.-36.Valéria K.Základná škola, Slovanská 1415/7, Považská Bystrica99.5699.39
33.-36.Jakub V.ZŠ - SKŠ, Farská 43, Nitra99.5699.89
37.Michal H.Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2 , Trenčín99.5399.18
38.-42.Tomáš B.Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča99.4999.74
38.-42.Oliver D.Gymnázium M.R.Štefánika, Slnečná 2 , Šamorín99.4999.88
38.-42.Matej K.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.4999.04
38.-42.Samuel L.ZŠ s MŠ sv.M. Križina, Rehoľná 2, Košice-Krásna99.4999.04
38.-42.Tomáš V.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.4999.04
43.Martin C.Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica99.4599.64
44.-48.Rebeka C.Gymnázium, Párovská 1 , Nitra99.4199.78
44.-48.Nikola Č.Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13 , Hlohovec99.4199.76
44.-48.Dušan K.Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina99.4199.69
44.-48.Matej K.Základná škola, Záhorácka 95, Malacky99.4198.48
44.-48.Leo O.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.4198.82
49.-51.Michael K.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.3698.66
49.-51.Samuel P.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.3698.66

Informácie:

Prečo nepostupujem do regionálneho kola, keď mám viac bodov, ako postupujúci z inej školy?
- z každej školy môžu postúpiť maximálne 4 najlepší riešitelia školského kola
- porušenie pravidiel (napr, nekorektné vyplnenie testu ...)
Z akých dôvodov mohla byť Vaša registrácia zrušená či vynulovaná?
- zásadné porušenie pravidiel (napr. viacnásobné písanie testu, spolupráca s inou osobou a pod.)
- ste zaregistrovaný u inej školy
- ste zadanou školou označený ako cudzí žiak

Ako sú tvorené regióny
- Región Západ = Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj
- Región Stred = Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj
- Región Východ = Košický a Prešovský kraj

Čo znamená vo výsledkoch kvantil? Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov.

Viac informácií o regionálnych kolách?
- je nutné zúčastniť sa osobne
- viac informácií (miesta, časy) nájdete v sekcii webu Regionálne kolá