Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
Organizátor
IQolympiáda na Facebooku
2019 hlavni sponzori
2019 partneri
2019 zastita

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

REGISTRÁCIA

Každý žiak, ktorý sa chce zúčastniť súťaže, sa musí zaregistrovať v čase od 01.03.2019 do 31.03.2019 na webovej stránke súťaže  https://www.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/?registrace=1

Registrácie z minulého roka sú neplatné.

Užívateľské meno musí mať platnú e-mailovú adresu. E-mailová adresa dieťaťa a rodiča môže byť rovnaká, e-mailová adresa súťažiacich detí (aj súrodencov) však musí byť rôzna.

Registrácia prebieha v 3 krokoch:

  1. Aktivačný email – dieťa po vstupe zadá svoju e-mailovú adresu, na ktorú príde aktivačný e-mail. Po kliknutí na odkaz v aktivačnom e-maili môže pokračovať v registrácii.

  2. Registračný formulár  - vyplnenie registračného formulára, v ktorom udeľujete súhlas s podmienkami súťaže, musíte tiež zadať meno rodiča(resp. zákonného zástupcu) a jeho e-mailovú adresu. Po ukončení registrácie sú poslané 2 e-maily - žiakovi s prihlasovacím menom a heslom a rodičovi(zákonnému zástupcovi).
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov - po vyplnení registračného formulára príde email rodičovi (zákonnému zástupcovi) s oznámením, že jeho dieťa sa prihlásilo do IQ olympiády. Od rodiča (zákonného zástupcu) sa vyžaduje kliknúť na link na potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Až po tomto kroku sa môže dieťa prihlásiť do systému a súťažiť.

ŠKOLSKÉ KOLO

REGIONÁLNE KOLO

CELOŠTÁTNE KOLO – FINÁLE

VŠEOBECNÉ PODMIENKY