Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
IQolympiáda na Facebooku
organizátor
Sponzori_2018_1

 Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.

Albert EinsteinQ

O súťaži

 IQ olympiáda je

Výšku IQ nemeriame, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

Logo súťaže

 Logom IQ olympiády je gordický uzol. Gordický uzol bol v minulosti synonymom pre nejaký neriešiteľný problém. História gordického uzla pokračuje aj dnes: vytvorili sme jeho moderný variant, skúšajúc tak tvoju logiku, trpezlivosť a súťaživosť. Za vyriešenie úloh získavaš skutočne kráľovskú odmenu, precvičíš si mozog, rozvíjaš svoju mentálnu kondíciu a získavaš veľa kamarátov, ktorí sa budú snažiť rozlúsknuť úlohy tiež.

Gordický uzol sa spája s menom Gordiása, podľa gréckych mýtov zakladateľa a prvého kráľa mesta Gordia vo Frýgii, jeho rodičia však boli „iba“ roľníci. Kráľovskú moc dosiahol neobvyklým spôsobom: na voz mu spadol orol, čo znamenalo, že Gordiás sa teší veľkej obľube u bohov. Vtedy sa objavil na voze ktorý mal na oji veľmi spletený uzol. Podľa inej legendy mal tento uzol na voze až jeho syn, kráľ Mídás, známy z bájí tým, že všetko čoho sa dotkol, sa premenilo na zlato. Dodatočne vznikol mýtus aj o jeho somárskych ušiach, ku ktorým prišiel, keď ho nahnevaný boh Apollón za to, že sa Mídásovi nepáčila jeho pieseň, vyťahal za uši tak, že sa predĺžili a pripomínali somárske.

O tomto vychýrenom uzle prorokovala veštba, že kto ho rozviaže stane sa pánom Ázie. Podarilo sa to vraj až  o 400 rokov neskôr Alexandrovi Veľkému (Macedónskemu), ktorý sa skutočne stal dobyvateľom sveta (uzol rozťal mečom).

Priebeh súťaže

Harmonogram 9. ročníka IQ olympiády

 

Kolo

Termín

Registrácia

01.03.2019 – 31.03.2019

Školské on-line kolo

08.04.2019 - 12.04.2019

Regionálne kolo - semifinále

06.05.2019 – 10.05.2019

Celoslovenské kolo - finále

27.05.2019

Záštita súťaže

V školskom roku 2017/2018 bola súťaž organizovaná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a rozvoja SR Martiny Lubyová.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spracováva nezisková organizácia MENSA Slovensko, so sídlom Ľudovíta Fullu 15, 841 05 Bratislava, IČO:31744001, zapísaná na základe Osvedčenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 9. 2. 1993 pod číslom III/2-167/1993.

Všetky žiadosti a otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov zasielajte prosím e-mailom na info@iqolympiada.sk alebo písomne ​​na adresu nášho sídla. Registráciou na webe www.iqolympiada.sk sa prihlasujete (prípadne zákonný zástupca prihlasuje osobu) do súťaže IQ olympiáda. Pre účasť v súťaži je nevyhnutné, aby sme spracovávali a uchovávali osobné údaje prihlásenej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa *, email, telefón *, škola, trieda (* ak boli poskytnuté). Súhlas so spracovaním údajov označených * je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek odvolať. Poskytnuté údaje budú k dispozícii Mense Slovensko, použijeme ich iba k organizácií a priebehu súťaže, zasielanie informácií o súťaži. Vyhodnotenie výsledkov v školskom kole súťaže budú k dispozícii len prihlásenému súťažiacemu v jeho súťažnom profile a ak udelí súhlas, potom tiež zaregistrovaným učiteľom školy, ktorú navštevuje. Pri postupujúcich do regionálnych kôl a finále budú na webe súťaže zverejnené meno a priezvisko, škola a trieda a vyhodnotenie výsledkov súťaže. Údaje súťažiacich a záujemcov o zasielanie informácií sú uchovávané po dobu jedného roka od konania finále. Ak nechcete dostávať informácie o súťaži, napíšte nám, vašu registráciu a s ňou spojená dáta zmažeme. Údaje učiteľov sú uchovávané do žiadosti o výmaz. Vezmite, prosím, na vedomie, že počas regionálnych kôl súťaže a aj počas finále súťaže je obvyklé zhotovovanie fotografií, ktoré bývajú umiestnené na verejných stránkach www.iqolympiada.sk, na Facebookovej stránke súťaže, aj na stránkach v doméne www.mensa.sk....

Podrobné informácie o tom, ako údaje chránime a spracovávame a aké sú Vaše práva nájdete na adrese
https://www.mensa.sk/ochrana-osobnych-udajov .

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Registrácia do súťaže bude prebiehať v termíne 01.03.2019- 31.03.2019. Každý žiak musí platnú e-mailovú adresu, účasť súťaži musí odsúhlasiť zákonný zástupca. Registrácie súťažiacich z minulého roku nie sú platné.

Školy s najvyšším percentuálnym zapojením žiakov budú odmenené.

ŠKOLSKÉ KOLO

REGIONÁLNE KOLO

CELOŠTÁTNE KOLO – FINÁLE

VŠEOBECNÉ PODMIENKY