Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
IQolympiáda na Facebooku
organizátor
Sponzori 2017

Výsledky školského kola súťaže: Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií).


Zoznam obsahuje 75% najlepších riešiteľov školského on-line kola. Súťaž prebiehala iba v jednej kategórií. Postupujúci sú vyznačení tučným písmom. Do regionálneho kola postupuje 240 detí. Celkový počet účastníkov: 10929.

Kategória:
Stránka: Priezvisko:

Poradie Meno Región Škola Kvantil Kvantil (región)
1.Matúš B.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov100.00100.00
2.Norbert M.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.9999.94
3.Zuzana M.Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20 , Prešov99.98100.00
4.-5.Bruno J.Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves99.9799.88
4.-5.Juraj P.Základná škola s MŠ, Ul. J. Rašu 430, Budmerice99.97100.00
6.Lujza L.Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3 , Bratislava-Podunajské Biskupice99.9599.94
7.Patrik  H.Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava-Rača99.9599.88
8.Branislav B.Základná škola s MŠ, Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice99.94100.00
9.-10.Martina G.Gymnázium, Varšavská cesta 1 , Žilina99.92100.00
9.-10.Veronika c.Piar.gymn. J.Braneckého, Palackého 4 , Trenčín99.92100.00
11.-14.Kristína Mária B.Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30 , Trnava99.8999.93
11.-14.Pavol B.Základná škola, Okružná 4, Michalovce99.8999.79
11.-14.Matúš B.Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 , Senec99.8999.81
11.-14.Matúš Z.Základná škola, Okružná 4, Michalovce99.8999.79
15.Tibor P.Základná škola s MŠ, Školská 7, Čečejovce99.8799.70
16.-17.Ondrej  F.Gymnázium, J. Lettricha 2 , Martin99.8699.96
16.-17.Beáta K.Základná škola, Okružná 4, Michalovce99.8699.64
18.-20.Martin K.SŠ-Gymnázium, Tilgnerova 14 , Bratislava-Karlova Ves99.8499.72
18.-20.Natália L.Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto99.8499.72
18.-20.Jakub M.Gymnázium, Varšavská cesta 1 , Žilina99.8499.92
21.-26.Daniel B.Základná škola, Okružná 4, Michalovce99.7999.54
21.-26.Adam H.Gymnázium, J. Lettricha 2 , Martin99.7999.88
21.-26.Marek K.Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice-Nad jazerom99.7999.54
21.-26.Ján M.Základná škola M.Bela, Kláštorná 4, Šamorín99.7999.83
21.-26.Samuel Š.Cirk.ZŠ ako o.z.Spoj.šk, Štefánikova 119, Piešťany99.7999.83
21.-26.Michal V.Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20 , Prešov99.7999.92
27.-28.Alexander K.Základná škola, Okružná 4, Michalovce99.7699.45
27.-28.Evka O.Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5 , Modra99.7699.63
29.-31.Juraj H.Základná škola, Okružná 4, Michalovce99.7399.39
29.-31.Viviána H.Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen99.73100.00
29.-31.peter l.Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava-Lamač99.7399.57
32.Samuel K.Základná škola, Komenského 1, Modra99.7299.51
33.-34.Adam Č.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.7099.33
33.-34.Alexandra J.Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30 , Trnava99.7099.73
35.Alexej E.Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen99.6999.81
36.-39.Timotej  Č.Súkromná ZŠ BESST, Limbová 3, Trnava99.6799.63
36.-39.Kristína K.Základná škola, Okružná 4, Michalovce99.6799.24
36.-39.Richard O.Základná škola, Okružná 4, Michalovce99.6799.24
36.-39.Alena Š.Základná škola s MŠ, Voderady 160, Voderady99.6799.63
40.Tomáš H.Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves99.6499.15
41.-42.Zuzana K.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.6399.06
41.-42.Richard L.Základná škola, Okružná 4, Michalovce99.6399.06
43.-44.Branislav B.Základná škola, Komenského 23, Bardejov99.6199.85
43.-44.Zoltán S.Gymnázium M.R.Štefánika, Slnečná 2 , Šamorín99.6199.53
45.-48.Martina H.Základná škola, Okružná 4, Michalovce99.5898.97
45.-48.Bianka Sarah H.Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov99.5899.72
45.-48.Ondrej M.Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30 , Trnava99.5899.46
45.-48.Ján P.Základná škola, Mariánska 554/19, Prievidza99.5899.72
49.-51.Nikolas H.Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen99.5599.62
49.-51.Sára R.SŠ - Gym.šk.bratov, Čachtická 14 , Bratislava-Rača99.5599.41

Informácie:

Prečo nepostupujem do regionálneho kola, keď mám viac bodov, ako postupujúci z inej školy?
- z každej školy môžu postúpiť maximálne 4 najlepší riešitelia školského kola
- porušenie pravidiel (napr, nekorektné vyplnenie testu ...)

Z akých dôvodov mohla byť Vaša registrácia zrušená či vynulovaná?
- zásadné porušenie pravidiel (napr. viacnásobné písanie testu, spolupráca s inou osobou a pod.)
- ste zaregistrovaný u inej školy
- ste zadanou školou označený ako cudzí žiak


Čo znamená vo výsledkoch kvantil? Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov.

Viac informácií o regionálnych kolách?
- je nutné zúčastniť sa osobne
- viac informácií (miesta, časy) nájdete v sekcii webu Regionálne kolá