Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
IQolympiáda na Facebooku
organizátor
Sponzori 2017

Pre partnerov

Ďakujeme a vážime si Váš záujem o súťaž IQ olympiáda. IQ olympiáda je súťaž organizovaná Mensou Slovensko a je určená pre deti druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Účasť detí v celej súťaži je bezplatná.

Poslaním a cieľom Mensy je využitie inteligencie v prospech ľudstva. Ide predovšetkým o podporu výskumu vlastností, znakov, či využitie inteligencie ako takej. Napríklad v USA pôsobí nadácia MERF (Mensa Education and Research Foundation), ktorá ma dokonca status poradného hlasu v UNESCO.

MENSA Slovensko je nezisková organizácia, založená iba na práci dobrovoľníkov avšak uskutočnenie týchto cieľov so sebou prináša aj také činnosti, na ktoré iba dobrovoľnícka práca nestačí. Vážime si preto akúkoľvek pomoc partnerov a vážime si ich záujem o prácu s nadanými deťmi. Nebude to klišé keď povieme, že vzdelanie deti je naša budúcnosť. Ak nám chcete pomôcť ako doborovoľník alebo sa chcete stať partnerom súťaže a prispieť tak aj finančne, napíšte nám prosím na adresu info@iqolympiada.sk. Veľmi radi Vám projekt IQ olympiády pre celú SR predstavíme aj bližšie, neváhajte nás prosím osloviť.


Ak by ste nám chceli na súťaž prispieť akoukoľvek čiastkou, môžete tak urobiť na účet Mensy Slovensko vedený vo FIO banke,

IBAN: SK29 8330 0000 0021 0070 7619 , SWIFT/BIC: FIOZSKBA.

Do poznámky prosím uveďte text IQ olympiáda. Zároveň Vás prosíme o zaslanie mailu s uvedením mena, priezviska, príp. firmy, aby sme Vás mohli uviesť v zozname sponzorov.

ĎAKUJEME!

 

Partneri IQ olympiády v roku 2017

 

HLAVNÍ PARTNERI

 

Ministerstvo školstva Oravské múzeum  
Cielene  Expres.sk  
 Besst  
 Extreme computers  Mrkvička.sk  
 
Coca Cola  OZ Robme to správne

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI

Region Press  Hlohovská televízia
 Dúbravská televízia  Televízia Turiec
 TV Zemplín Quark 

 

 

REGIONÁLNI PARTNERI - REGIÓN ZÁPAD

Aliter technologies mesto Trnava
Teron Solutions Kaduc & Partners
SolvEscape  Brainteaselava

 

 

REGIONÁLNI PARTNERI - REGIÓN STRED

 

 Žilinský samosprávny kraj Kros
Janckulík
Trenčiansky samosprávny kraj  

 

 

 

REGIONÁLNI PARTNERI - REGIÓN VÝCHOD

 

PF UPJŠ Košice ESET
Columbia sportware GAMO
TV Mistral Michalovce Michalovčan - dvojtýždenník

 

 

Ďakujeme!